قابل توجه اعضاء محترم انجمن
فایل جدول اعلام نیاز الکل اعضاء انجمن از لینک زیر قابل دانلود می باشد:

** لینک دانلودجدول الکل**

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.