اعضای محترم انجمن جهت استحضار 

** لینک دانلود جدول اکسل**خواهشمند است فایل به صورت اکسل ارسال گردد. http://aphm.ir/xls/listarz1023.xlsx

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.