اعضای محترم انجمن
به اطلاع می رساند شرکت هایی که مایل به حضور در این وبینار هستند با تلفن ذیل نامه تماس حاصل فرمایند.

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.