مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی ثبت شده به شماره 3124 و شناسه ملی 10100207628 مورخه 22/03/1401 روز یکشنبه ساعت 11:00 صبح در محل سالن علامه طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی واقع در تهران- ابتدای خیابان درکه میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی طبق آگهی مندرج در روزنامه ابرار شماره 9465 تشکیل گردید.
  اعضاء هیات مدیره و بازرسی به شرح ذیل توسط اعضاء انتخاب گردیدند:

1.       شرکت آدونیس کیش به نمایندگی آقای دکتر جعفر میرفخرایی       

2.       شرکت دارویی زردبند به نمایندگی آقای مهندس وحید گرجی                   

3.       شرکت نوتک فار به نمایندگی آقای دکتر سیدصدرالدین نبوی 

4.       شرکت مجتمع صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای مهندس سعید شفیعی           

5.       شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای دکتر حمیدرضابهشتی    

6.       شرکت نویاویژن به نمایندگی آقای دکتر علیرضا پورعباسی     

     7.  شرکت داروسازی خوارزمی  به نمایندگی آقای دکتر پیمان ترحمی 

اعضاء علی البدل هیأت مدیره :

   شرکت نوش داروی البرز  به نمایندگی آقای مهندس میثم کهربایی      

شرکت دانش بنیان عصر نانو به نمایندگی آقای مهندس حبیب اله رمضان زاده 

بازرس قانونی انجمن :

شرکت پورسینا به نمایندگی آقای دکتر عباسعلی شهابی یونسی

بازرس علی البدل :

شرکت واریان فارمد به نمایندگی آقای محمدتقی فتحی

لازم به ذکر است انتخابات اعضاء هیأت مدیره هر 2 سال یک بار و انتخابات بازرسین هرساله صورت می گیرد.

در پی انتخاب اعضای هیأت مدیره، سمت اعضاء به شرح زیرتعیین گردید

    شرکت نوتک فار به نمایندگی آقای دکتر سیدصدرالدین نبوی به عنوان رئیس هیئت مدیره
          شرکت دارویی زردبند  به نمایندگی آقای مهندس وحید گرجی به عنوان نائب رئیس  هیات مدیره  
  شرکت آدونیس کیش به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میرفخرائی به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره 
         شرکت نویاویژن  به نمایندگی آقای دکتر علیرضا پورعباسی به عنوان خزانه دار                      
         شرکت دینه به نمایندگی آقای مهندس سعید شفیعی به عنوان عضو هیات مدیره           
         شرکت ایران داروک  به نمایندگی آقای دکتر حمیدرضابهشتی  به عنوان عضو هیات مدیره                  
         شرکت داروسازی خوارزمی به نمایندگی آقای دکتر پیمان ترحمی به عنوان عضو هیات مدیره

 

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.