مدارک لازم برای تعیین قیمت داروهای گیاهی در انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی:


** معرفی کمیسیون قیمت گذاری **

♦نکته: شرکت درخواست کننده ی اخذ قیمت یا تغییر قیمت، می بایست ابتدا عضو انجمن باشد.

1- نامه رسمی درخواست شرکت مشتمل بر درخواست تعیین قیمت، پیشنهاد قیمت داروی مزبور و قیمت قبلی و تاریخ آن با مهر و امضاء و نام مدیر عامل

( در صورتی که درخواست قیمت گذاری برای افزایش قیمت محصول می باشد کپی نامه اعلام قیمت قبلی توسط انجمن، ضمیمه گردد)

2- ارائه رأی کمیسیون قانونی برای فرآورده تا پیش از تولید (جهت اخذ اولین قیمت پس از ثبت اولیه) و ارائه ی پروانه ساخت صادره توسط سازمان غذا و دارو برای دفعات بعد

3- ارائه گواهی نامه ثبت علامت اخذ شده از اداره ثبت علائم تجاری جهت نام محصول

4-  تنظیم کامل فرم شماره یک  

توجه: در فرم شماره یک، نام تجاری داروی مورد نظر و فرم داروئی ذکر گردد و در صورتیکه نام تجاری داروی مذکور هنوز ثبت نشده است و برای اولین بار است قیمت دریافت می کند شماره نامه رأی کمیسیون قانونی و تاریخ آن ذکر گردد

5- تنظیم برگ تعیین قیمت مواد اولیه شامل مواد مؤثره، جانبی و مواد بسته بندی (فرم شماره 2) با نام و نام خانوادگی، امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ( قیمت گذاری برای یک بسته دارویی انجام می شود .)

 توجه:

** تعیین مقادیر و قیمت مواد به همراه ارائه کپی فاکتورها در زمان تعیین قیمت الزامیست.  

** جهت قیمت گذاری محصولاتی که مواد اولیه آن ها بصورت پرمیکس وارد می شود، نیاز به تکمیل فرم تعهد نامه پرمیکس می باشد، لذا فرم مذکور(قابل دانلود از قسمت قیمت گذاری - فرم ها ) و همچنین تصویر ثبت ماده پرمیکس در سامانه تی تک، همراه با سایر مدارک قیمت گذاری، ارسال گردد.

6- تنظیم برگ آنالیز قیمت ( فرم شماره 3 ) با امضاء مدیر عامل، مسئول فنی شرکت و مهر شرکت .

7-  فتوکپی فاکتورهای مواد موثره، مواد جانبی و بسته بندی و قراداد و یا متمم آن در صورت انجام تولید بصورت قراردادی.

8- تنظیم چک لیست ( فرم شماره 4 ) توسط مسئول فنی به همراه مهر و امضاء

9- اسکن کلیه مستندات پرونده (فرم ها، رای کمیسیون قانونی و یا پروانه ساخت، پیش فاکتورها و ....) بر روی سی دی 

10- واریز مبلغ 3.000.000 ریال به ازای هر فرآورده به حساب انجمن 

    **  توجه  **

  خواهشمند است مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تعیین قیمت بطور کامل در یک پوشه تنظیم و به همراه سی دی اسکن مدارک تحویل دفتر انجمن شود و شماره ثبت نامه درخواست تعیین قیمت از مسئول دفتر انجمن اخذ گردد. در صورت ناقص بودن مدارک بررسی و تعیین قیمت امکان پذیر نخواهد بود.

 از تاریخ دریافت مدارک قیمت پیشنهادی تا بررسی و تصویب قیمت نهائی به طور معمول یک ماه به طول می انجامد اگر چه اعضاء کمیسیون قیمت گذاری حد اکثر سعی خود را در کاهش این زمان خواهند نمود. خواهشمند است تا پیش از پایان یک ماه پیگیری نفرمایید.

 کلیه داروهای طبیعی وارد شده در لیست بیمه ،کما فی السابق در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو بررسی و قیمت گذاری خواهد شد بنابراین از ارسال در خواست  قیمت این دارو ها به انجمن خودداری گردد.

فلوچارت فرآیند قیمت گذاری جهت راهنمایی، در ذیل جهت دانلود موجود می باشد.

** لینک دانلود فلوچارت **

 شماره حساب:

   224/8100/13731693/1 نزد بانک پاسارگاد، شعبه اقدسیه، کد 224 به نام انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 

- شماره شبای حساب:   030570022481013731693101   IR

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.