اعضاء انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی از طریق لینک ذیل در دسترس بازدید کنندگان محترم می باشد : 

دانلود لیست اعضاء انجمن

اسامی شرکت های ارائه کننده مدارک به اتاق بازرگانی

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.